ΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΒΙΟΜΑΖΑ

Η εταιρεία

Η εταιρεία «ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.», συστάθηκε στις 10.04.1992 με καταστατικό σκοπό την έρευνα, μελέτη κατασκευή και εκμετάλλευση ενεργειακών επενδύσεων στο πεδίο των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συμμετοχή σε εταιρείες με σκοπό τη μελέτη, αδειοδότηση… περισσότερα

Τελευταία νέα

Ισολογισμός – Οικονομικά στοιχεία της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 εως 31 Δεκεμβρίου 2015… περισσότερα