Υδροηλεκτρικός Σταθμός Οινούσας

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση ήταν σχεδιασμένη με εγκατεστημένη ισχύ 1,2MW, και η Β’ φάση με εγκατεστημένη ισχύ 0,3MW, οπότε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της επένδυσης είναι 1,5MW. Η επένδυση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας.

  • Νομός / Περιφέρεια: Σερρών
  • Εγκατεστημένη Ισχύς MW: 1,5 MW
  • Αριθμός υδροστροβίλων: 1
  • Τύπος υδροστροβίλων: Pelton
  • Έναρξη λειτουργίας: Αρχές του 2003