Υδροηλεκτρικός Σταθμός Λιθoτόπου

Το έργο βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης. Έχει λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, άδεια χρήσης νερού και αναμένεται η άδεια εγκατάστασης.

  • Νομός / Περιφέρεια: Σερρών
  • Εγκατεστημένη Ισχύς MW: 2,0 MW
  • Αριθμός υδροστροβίλων: 2
  • Τύπος υδροστροβίλων: Kaplan
  • Διαδικασία αδειοδότησης: Εν αναμονή της  άδειας εγκατάστασης