Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κερκίνης

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση ήταν σχεδιασμένη με ισχύ 2,0MW, και η Β’ φάση  3,0MW, οπότε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της επένδυσης είναι 5,0MW. Η επένδυση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας.

  • Νομός / Περιφέρεια: Σερρών
  • Εγκατεστημένη Ισχύς MW: 5,0 MW
  • Αριθμός υδροστροβίλων: 2
  • Τύπος υδροστροβίλων: Kaplan
  • Έναρξη λειτουργίας: Αρχές του 2003