Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγγίτη

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση είναι σχεδιασμένη με εγκατεστημένη ισχύ 0,95MW, ενώ στη Β’ φάση προβλέπεται αύξηση ισχύος κατά 0,75MW, οπότε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της επένδυσης θα είναι 1,7MW.

  • Νομός / Περιφέρεια: Σερρών
  • Εγκατεστημένη Ισχύς MW: 1,7 MW
  • Αριθμός υδροστροβίλων: 2
  • Τύπος υδροστροβίλων: Kaplan
  • Διαδικασία Αδειοδότησης: Άδεια Εγκατάστασης