Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγγiστρου II

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση ήταν σχεδιασμένη με εγκατεστημένη ισχύ 0,65MW, και η Β’ φάση με εγκατεστημένη ισχύ 0,25MW, οπότε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της επένδυσης είναι 0,9MW. Η επένδυση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας

  • Νομός / Περιφέρεια: Σερρών
  • Εγκατεστημένη Ισχύς MW: 0,9 MW
  • Αριθμός υδροστροβίλων: 2
  • Τύπος υδροστροβίλων: Francis
  • Έναρξη λειτουργίας: Αρχές του 2002