Μονάδα Αεριοποίησης Βιομάζας Λευκοθέας

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΑΓΓΙΤΗ ΣΕΡΡΩΝ, 250ΚW

Η εταιρεία μας έχει καταθέσει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή μονάδας αεριοποίησης βιομάζας στη Δ.Ε. Λευκοθέας Ν. Σερρών ισχύος 0,25 MW.