Μονάδα Αεριοποίησης Βιομάζας Καμαρωτού

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΚΑΜΑΡΩΤΟ ΣΕΡΡΩΝ, 250ΚW

Η εταιρεία μας έχει καταθέσει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή μονάδας αεριοποίησης βιομάζας στο Δ.Δ. Καμαρωτού Ν. Σερρών ισχύος 0,25 MW.