Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Σερρών, στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου δημοτικού σχολείου Σερρών με εφαρμογή συστήματος αβαθούς γεωθερμίας)

  Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Βισαλτίας, στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ενεργειακή αναβάθμιση του  δημοτικού σχολείου Μαυροθάλασσας με εφαρμογή συστήματος αβαθούς γεωθερμίας)

  Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ενεργειακές αναβαθμίσεις του 1ου, 3ου και 7ου δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου)

  Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ενεργειακές αναβαθμίσεις των δημοτικών σχολείων Αιτωλικού και Νεοχωρίου)

   Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Βισαλτίας, στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.13 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ενεργειακή αναβάθμιση του  δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βισαλτίας)

   Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Νέας Ζίχνης, στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.13 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ενεργειακή αναβάθμιση του  δημοτικού σχολείου Αλιστράτης)
–   Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπάκτου, στα πλαίσια της πρόσκλησης 1.13 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ενεργειακή αναβάθμιση του  πρώην δημαρχείου Αντιρρίου)