Προφίλ


Η εταιρεία « ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. », συστάθηκε στις 10.04.1992 με καταστατικό σκοπό:

-την έρευνα, μελέτη κατασκευή και εκμετάλλευση ενεργειακών επενδύσεων στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,

τη συμμετοχή σε εταιρείες με σκοπό τη μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,

τη μελέτη, εκτέλεση, εκμετάλλευση έργων προστασίας περιβάλλοντος και την κατασκευή, εμπορία και εγκατάσταση μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η διεύθυνση της εταιρείας αφουγκράστηκε πολύ νωρίς τη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και την ανάγκη κάλυψης μέρους των ενεργειακών αναγκών από αυτές και γι αυτό από το 1992 ασχολήθηκε με τη μελέτη και κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων. Η ανάπτυξη τέτοιων έργων αποτέλεσε το κύριο αντικείμενό της τα τελευταία 22 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων απέκτησε σημαντική εμπειρία για όλους τους τύπους έργων αυτού του τομέα, βελτιστοποίησε τεχνικές και μεθόδους και ανέπτυξε εφαρμογές για την τηλεπαρακολούθηση αυτών.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία στράφηκε και προς άλλες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έχει κατασκευάσει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 99,9KWp, στην περιοχή της Λευκοθέας, στο Ν.Σερρών. Ακόμη,  σκοπεύει να επενδύσει και στον τομέα της βιομάζας, όπου διαθέτει ήδη δύο άδειες ισχύος  250KW η κάθε μία, σε περιοχές του Ν. Σερρών.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για επενδύσεις που αφορούν παραγωγή ή εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την αξία της έρευνας με στόχο την καινοτομία, η εταιρεία έχει στραφεί και προς τον τομέα αυτό, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη γνώσης και την μετέπειτα αξιοποίησή της στην πράξη.