Μελέτες

2) Μελέτησε (δηλαδή εκπόνησε τις μελέτες σε όλα τα στάδια από την έκδοση των αδειών μέχρι την ένταξη στο επενδυτικό πρόγραμμα) και επίβλεψε την κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Οινούσας Σερρών, ισχύος Ν=1200 KW. Η επένδυση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας με προϋπολογισμό 1,614,087 € (550.000.000 δρχ) και έτυχε επιχορήγησης 45%. Σε β’ φάση έγινε η εγκατάσταση δεύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος Ν=1500 KW. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2003 και έκτοτε λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 2.050.000 €. Φορέας όλης της επένδυσης είναι η ΥΗΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ Α.Ε., όπου η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. συμμετέχει σε ποσοστό 30%.

 3) Μελέτησε (δηλαδή εκπόνησε τις μελέτες σε όλα τα στάδια από την έκδοση των αδειών μέχρι την ένταξη στο επενδυτικό πρόγραμμα) και συμμετέχει στην επένδυση «Κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού Κερκίνης, ισχύος Ν=2000 KW. Η επένδυση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας με προϋπολογισμό 3.522.000 € (1.200.000.000 δρχ) και έτυχε επιχορήγησης 45%. Σε β’ φάση έγινε η εγκατάσταση δεύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος Ν=3000 KW. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2003 και έκτοτε λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 6.600.000 €. Φορέας όλης της επένδυσης είναι η ΥΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Α.Ε., όπου η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. συμμετέχει σε ποσοστό 28%.

 4) Μελέτησε (εκπόνησε τις μελέτες σε όλα τα στάδια από την έκδοση της άδειας παραγωγής μέχρι την άδεια εγκατάστασης) και αδειοδότησε τον υδροηλεκτρικό σταθμό στον Λιθότοπο Σερρών, ισχύος Ν=2000KW.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα  4.000.000 Ευρώ. Φορέας της επένδυσης είναι η ΥΗΣ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ Α.Ε., όπου η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. συμμετέχει σε ποσοστό 80%.

 5) Μελέτησε (εκπόνησε τις μελέτες σε όλα τα στάδια από την έκδοση της άδειας παραγωγής μέχρι την άδεια εγκατάστασης) και αδειοδότησε τον υδροηλεκτρικό σταθμό στον π. Αγγίτη Σερρών ισχύος Ν=950KW. Στη β΄φάση του έργου προβλέπεται αύξηση της ισχύος στα Ν=1700 KW.

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα 3.500.000 Ευρώ. Φορέας της επένδυσης είναι η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. (ΕΝ.ΕΠ. Α.Ε.), θυγατρική εταιρεία της ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.

 6) Μελέτησε (εκπόνησε τις μελέτες σε όλα τα στάδια από την έκδοση της άδειας παραγωγής μέχρι την Έγκριση Περιβαλλοντικών Έργων) τον υδροηλεκτρικό σταθμό Κομάρων Ν. Έβρου, ισχύος Ν=3000KW. Το έργο βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης (αναμένεται η άδεια εγκατάστασης).

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα 6.000.000 Ευρώ. Φορέας της επένδυσης είναι η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.

 7) Μελέτησε (εκπόνησε τις μελέτες για την έκδοση της άδειας παραγωγής) τον υδροηλεκτρικό σταθμό Κυπρίνου Ν. Έβρου, ισχύος Ν=5000KW. Το έργο βρίσκεται στη φάση της αδειοδότησης (αναμένεται η άδεια παραγωγής).

Ο προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται στα 10.000.000 Ευρώ. Φορέας της επένδυσης είναι ο Δήμος Ορεστιάδας.

27
Jan
Comments Off on Μελέτες