Έρευνα

Η εταιρεία διεξάγει ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ” στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με φορέα υλοποίησης την ΓΓΕΤ.
Στα πλαίσια του προγράμματος η εταιρεία προέβη στην αγορά πιλοτικής μονάδας καύσης βιομάζας, ισχύος 10KW, ώστε να διεξάγει πειράματα καύσης, που θα οδηγήσουν στα συμπεράσματα του ερευνητικού προγράμματος, τα οποία κατ’επέκταση θα χρησιμεύσουν στα σχετικά έργα που η εταιρεία σκοπεύει να κατασκευάσει.